Curs EMC – Taping noțiuni introductive – BRAȘOV

Perioada de desfășurare: 7-9 octombrie 2022

Loc desfășurare: Brașov

Organizator: PFA Ochiană Gabriela

Acreditare persoană juridică: Colegiul Fizioterapeuților din România – nr.45/16.02.2022

Lector/formator acreditat al pers.juridice: Nume: OCHIANĂ, Prenume: GABRIELA.

Web: https://kinetoterapie-bacau.ro/

Grup țintă: Tuturor celor care sub o formă sau alta (cadre medicale, instructori sportivi, antrenori, fizioterapeuți, kinetoterapeuți, etc) lucrează sau doresc să desfășoare activități ce implică recuperarea fizică.

Numărul de locuri disponibile: 20. Rezerve: 2.

Înscrierea și ocuparea locurilor se va face după sistemul “primul venit primul servit

Nr.total de ore: 17 ore din care efective 15 (5 teorie + 10 lucrări practice)

Nr. de credite EMC: 15 (Decizia 109/30.03.2022)

Procedura de siguranță (echipament de protecție) necesară participării la curs este prezentată pe site https://kinetoterapie-bacau.ro/2020/05/24/reluare-activitate/. TOATE materialele necesare vor fi puse la dispoziția cursanților gratuit.

Obiective educaționale:

  • generale: utilizarea unor tehnici complementare de recuperare, familiarizarea cursanților cu noțiuni teoretice și practice ale procesului terapeutic/recuperator;
  • specifice: însușirea fundamentării teoretice, în scopul formării capacității de a purta discuții argumentate referitoare la recuperarea diverselor afecțiuni ; cunoașterea bazelor teoretice și practice ale tehnicilor specifice de recuperare, în scopul formării deprinderilor necesare aplicării corecte și eficiente ale acestora; formarea abilităților practice necesare aplicării unor tehnici specifice de recuperare în scop terapeutic.

Preț – 500 ron care vor fi virați în contul RO03INGB0000999909033982

Cursul se va finaliza cu EVALUARE în baza căreia cursantul va primi Cerificatul de participare, îregistrat și avizat de Colegiul Fizioterapeuților din România.

Posibilitatea de instalare si operare pe dispozitive mobile a programelor tip ZOOM, TEAMS, SKYPE, WhatsApp, Google Drive, Prezi, etc reprezinta un avantaj în comunicare.

Înscrierea se va realiza prin:

  1. manifestarea intenției de participare* (cerere, solicitare, etc – [email protected]);
  2. confirmare disponibilitate din partea organizatorilor în limita locurilor disponibile;
  3. transferul contravalorii cursului, în urmatoarele 48 ore (copia viramentului bancar va fi transmisa la aceeași adresa de email!) ;
  4. confirmarea înscrierii din partea organizatorilor pe unul din cele 20 locuri eligibile sau cele 2 locuri rezerva** (mesajul va fi transmis pe e-mail și SMS).

* Intenția de participare: va fi transmisă cel mai târziu cu 4 zile înainte de începerea cursului (după această dată, având în vedere procedura CFZRO, nici o înscriere nu va mai putea fi onorată) și va fi însoțită obligatoriu de următoarele date: nume, prenume, adresa de corespondență, nr. de telefon, profesia, vârsta.

** Renunțarea la curs:  contravaloarea cursului (minus o taxă administrativă de 50 lei) va fi returnată în același cont din care a fost făcută plata inițială în max. 48 ore de la solicitare pe baza de cerere ([email protected])-pentru anulările primite până la transmiterea suportului de curs. Odata cu primirea suportului de curs nu se vor mai acorda rambursări. În acest caz locul rămas disponibil va fi ocupat, în ordine, de 1 dintre cei înscriși și validați pe cele 2 locuri rezervă.

Leave a reply