CONDUITA KINETOTERAPEUTICĂ SPECIFICĂ ÎN SARCINĂ

Organizator: PFA Ochiană Gabriela

Loc desfășurare: Bacău– Aleea Ghioceilor 23 C 2

Perioada de desfășurare: 16-17.10.2021.

Acreditare persoană juridică: Colegiul Fizioterapeuților din România – nr.1/16.02.2021.https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2021/03/Registru-furnizori-EMC-PF.pdf

Lector/formator acreditat al pers.juridice: Nume: OCHIANĂ, Prenume: GABRIELA. https://kinetoterapie-bacau.ro/doctors/gabriela-ochiana/

Colegiul teritorial organizator: BACĂU

Web: https://kinetoterapie-bacau.ro/

Grup țintă: Tuturor celor care sub o formă sau alta (cadre medicale, fizioterapeuți, kinetoterapeuți, etc) lucrează sau doresc să desfășoare activități ce implică procesul kinetoprofilactic.

Numărul de locuri disponibile: 10. Rezerve: 2. Înscrierea și ocuparea locurilor se va face după sistemul “primul venit primul servit

Nr.total de ore: 11 ore din care efective 10 (4 curs + 6 lucrări practice)

Nr. de credite EMC: (în curs de creditare)

Procedura de siguranță medicală necesară participării la curs este prezentată pe site https://kinetoterapie-bacau.ro/2020/05/24/reluare-activitate/. TOATE materialele necesare vor fi puse la dispoziția cursanților gratuit.

Obiective educaționale:

  • generale: utilizarea unor tehnici specifice pre și post natal, familiarizarea cursanților cu noțiuni teoretice și practice ale procesului kinetoprofilactic.

  • specifice: însușirea fundamentării teoretice a noțiunilor privind sarcina și evoluția ei, în scopul formării capacității de a purta discuții argumentate pe această temă; cunoașterea bazelor teoretice și practice ale kinetoprofilaxiei, în scopul formării deprinderilor necesare aplicării corecte și eficiente a exercițiilor; formarea abilităților practice necesare aplicării conduitei profilactice și terarapeutice în sarcină și post-natal.

Preț 450 ron; care vor fi virați în contul RO03INGB0000999909033982

Cursul se va finaliza cu EVALUARE în baza căreia cursantul va primi Certificatul de participare, înregistrat și avizat de Colegiul Fizioterapeuților din România.

Înscrierea se va realiza prin:

  1. manifestarea intenției de participare* (cerere, solicitare, etc – [email protected]);
  2. confirmare disponibilitate din partea organizatorilor în limita locurilor disponibile;
  3. transferul contravalorii cursului, în următoarele 48 ore (copia viramentului bancar va fi transmisa la aceeași adresa de email!) ;
  4. confirmarea înscrierii din partea organizatorilor pe unul din cele 20 locuri eligibile sau cele 2 locuri rezerva** (mesajul va fi transmis pe e-mail și SMS).

* Intenția de participare: va fi transmisă cel mai târziu cu 3 zile înainte de începerea cursului (după această dată, având în vedere procedura CFZRO, nici o înscriere nu va mai putea fi onorată) și va fi însoțită obligatoriu de următoarele date: nume, prenume, nr. de telefon, localitatea de domiciliu, profesia.

** Renunțarea la curs:   cerere pe adresa de înscriere ([email protected]), transmisă cu cel puțin 3 zile înaintea începerii cursului. Contravaloarea cursului va fi returnată în același cont din care a fost făcută plata inițială în max. 48 ore de la solicitare. În acest caz locul rămas disponibil va fi ocupat, în ordine, de 1 dintre cei înscriși și validați pe cele 2 locuri rezervă.

Leave a reply